Câu chữ Âm Dương

Câu chữ Âm Dương


Trong chữ NHẸ vẫn có dấu NẶNG

Trong chữ VỮNG vẫn còn dấu NGÃ

Trong chữ HIỂU vẫn có dấu HỎI

Trong chữ XẤU vẫn còn nguyên dấu SẮC

Chữ ĐEN không có dấu HUYỀN

Và dẫu CHUA, CAY thế vẫn là dấu THANH

Chữ THẲNG vẫn có nét CONG

Chữ DÀI thì NGẮN, sắp XONG lại NGỜ

Trong ÂM có DƯƠNG, trong DƯƠNG có ÂM.


Quy luật bao đời vẫn thế. Không có gì là hoàn hảo. Nó chỉ hoàn hảo trong một ánh mắt BAO DUNG và chấp nhận của TÌNH YÊU sâu thẳm.


am-duongNguồn: Câu chữ Âm Dương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến