Bàn thờ bát hương để làm gì - Lễ để làm gì?

Bàn thờ bát hương để làm gì – Lễ để làm gì?


Hiện nay chúng ta đang thờ cúng rất nhiều, có nhiều khi chúng ta còn không biết mình thờ ai, thắp hương cho ai, thắp hương khấn những gì, và nhiều khi để làm gì. Có đôi khi bát hương chỉ là nơi cắm hương để cho giống nhà hàng xóm, nhà họ có bàn thờ nhà mình cũng có bàn thờ, còn thực sự linh khí thế nào thì đúng là vạn sự tùy duyên. Có nhiều người nghĩ rằng thờ cúng cẩn thận, siêng năng sẽ được giàu có, xin gì được nấy. Liệu có đúng thế không ?


ban-tho-gia-tien-1


Có nhiều người hôm nay cúng xin được thế là sướng lắm cúng nhiều hơn xin nhiều hơn, rồi khi không được thì không thèm cúng nữa. Có nhiều nhà bàn thờ toàn vong lạ trong nhà vẫn nghĩ gia tiên nhà mình ngự ở đó, xin đủ thứ, thấy được gia sức xin gia sức, bầy đủ thứ mình cho là tốt nhất lên bàn thờ, tiền kiếm được rất nhiều, nhưng sức khỏe tình cảm trong nhà thì đi xuống mà không biết tại sao? Không biết rằng các vong trong nhà họ độ cho làm ăn nhưng họ đòi tình cảm chia lìa vợ chồng hút dương khí mọi người trong nhà. Thỉnh đủ thứ bùa tứ lung tung đem về để khắp nhà rồi binh trong các lá bùa đó đánh lẫn nhau làm nhà loạn âm đêm hôm còn nghe tiếng chửi đánh, chạy rầm rầm trong nhà. Đêm nằm ngủ bị bóng đè liên tục, cứ về nhà là ốm mệt mỏi, loáng thoáng thấy người đi lại trong nhà. Thậm trí còn nghe thấy có tiếng nói trong nhà rồi đôi khi sai khiến mình nhẩy lầu hoặc treo cổ tự tử….


ban-tho-gia-tien-2


Có nhiều người đi lễ khắp nơi xin các cửa đền phủ to lớn, mà bàn thờ trong nhà không chịu để ý. Đất âm khí rầm rầm, đi lễ lại rước thêm cơ số vong ở những nơi lễ lạt đủ nghiệp duyên đi theo về ngự ở nhà. Đến các nơi âm khí nhiều bị hút dương khí làm cơ thể mất cân bằng chân tay luôn lạnh, hoặc bị vong chi phối bắt đi lễ các nơi. Khi đến nơi vong được thỏa mãn tạm thời không hành và chi phối người trần nữa. Toàn vong giả thần giả thánh, giả gia tiên để bắt người trần phải hầu mình. Làm gì có Thánh nào rỗi hơi đi bắt người trần để hành hạ thỏa mãn cái tôi của mình. Toàn vong có thần lực chi phối để sai khiến. Khổ một điều người trần không hiểu cứ nghe thấy Thánh là sợ, rồi bảo gì làm đấy, bắt gì phục vụ đấy. Rồi cuối cùng toàn vong bảo vong hầu lẫn nhau.


ban-tho-gia-tien-3


Có nhiều người không cần thờ cúng họ vẫn giàu, họ giầu vì họ biết tích đức tích phúc từ các kiếp trước. Phúc họ kiếp này lớn nên họ hưởng phúc báo trong kiếp này. Người thầy đi làm lập lại luật thờ cúng cho cẩn thận để thỉnh thần linh và gia tiên về dậy bảo con cháu sống sao có tâm tích được đức để vơi bớt nghiệp ác trong các kiếp làm người. Bàn thờ bát hương không phải là nơi để xin đề, xin lô, xin trúng số, xin hợp đồng to nhỏ. Mà là nơi xin thần linh và gia tiên chỉ bảo cho đầu óc minh mẫn, tỉnh táo để xử lý mọi việc. Cũng là nơi tích đức, giữ phúc còn lại khi nghiệp báo nó kéo đến. (xin gia tiên chỉ bảo để tạo phúc thật nhiều để phúc cộng phúc được lâu bền hơn). Có Phúc mà chỉ biết ăn không biết tạo thêm công quả thì phúc cũng sẽ mòn rồi mất theo nghiệp vận. Không có lễ lạt nào, cúng bái nào, phong thủy đặt đá trấn yểm nào để tốt hơn khi đã hết phúc cả. Đến lúc phải xả bỏ báo thân thì có núi vàng núi bạc, chức to chức nhỏ cũng vẫn phải bỏ xác như thường.


ban-tho-gia-tien-7


Vài lời nhỏ to viết ra trong đêm vắng để mọi người cùng đọc và nhìn nhận, đúng sai tùy nhận thức của mỗi người.


Bùi Huy Hoàng


ban-tho-gia-tien-8


ban-tho-gia-tien-5


ban-tho-gia-tien-4


ban-tho-gia-tien-6


 Nguồn: Bàn thờ bát hương để làm gì - Lễ để làm gì?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến