Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Văn khấn cúng tất niên đơn giản - đúng Pháp

VĂN KHẤN CÚNG TẤT NIÊN
(Cúng vào ngày 30 Tết)
1. Quy y
Để bắt đầu, bạn hãy tưởng tượng hoặc tin chắc phía trên là chư Phật, Bồ tát, Hộ pháp đang chứng kiến buổi lễ này, xung quanh là thần thánh và sau lưng là tất cả người thân quen, lẫn những chúng sinh không quen biết đang cùng bạn quy y; rồi thành tâm đọc những lời sau:
Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, từ nay cho tới ngày hoàn toàn giác ngộ
Namo Buddha Yah (Nam mô Bu đa Ya)
Namo Dharma Yah (Nam mô Đa ma Ya)
Namo Sangha Yah (Nam mô Sang ga Ya)
2. Khấn nguyện
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát
Con kính lễ chư Phật mười phương, chư Bồ tát, chư Thần, chư Thánh, chư Thành hoàng Thổ địa và ông bà tổ tiên nhiều đời đã mất.
Hôm nay, ngày 30 tháng Chạp năm…
Con tên là:…
Con xin sắm sửa chút lễ mọn để tỏ lòng thành kính, biết ơn các Ngài đã bảo vệ và giúp đỡ con và gia đình trong năm vừa qua.
Con xin sám hối tất cả những điều xấu con đã vô tình hoặc cố ý gây ra từ trước đến nay do kết q…

Bài đăng mới nhất

Cúng ông Công ông Táo như thế nào cho đúng?

Làm giàu và bản chất của giàu có

Câu chữ Âm Dương

Hịch tăng giá xăng

Những kẻ vô ơn từ tình yêu kiểu bao bọc

Lo cho thân thể hay lo cho tinh thần?

Kinh Nghiệm Ăn Uống Để Không Bệnh Tật

Bàn thờ bát hương để làm gì - Lễ để làm gì?

Viếng mộ Mạ Ba

Chọn phương pháp thiền nào đúng-hiệu quả-phù hợp nhất?