Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Câu chữ Âm Dương

Câu chữ Âm Dương
Trong chữ NHẸ vẫn có dấu NẶNG

Trong chữ VỮNG vẫn còn dấu NGÃ

Trong chữ HIỂU vẫn có dấu HỎI

Trong chữ XẤU vẫn còn nguyên dấu SẮC

Chữ ĐEN không có dấu HUYỀN

Và dẫu CHUA, CAY thế vẫn là dấu THANH

Chữ THẲNG vẫn có nét CONG

Chữ DÀI thì NGẮN, sắp XONG lại NGỜ

Trong ÂM có DƯƠNG, trong DƯƠNG có ÂM.
Quy luật bao đời vẫn thế. Không có gì là hoàn hảo. Nó chỉ hoàn hảo trong một ánh mắt BAO DUNG và chấp nhận của TÌNH YÊU sâu thẳm.


Nguồn: Câu chữ Âm Dương

Bài đăng mới nhất

Câu chữ Âm Dương

Hịch tăng giá xăng

Những kẻ vô ơn từ tình yêu kiểu bao bọc

Lo cho thân thể hay lo cho tinh thần?

Lo cho thân thể hay lo cho tinh thần?

Lo cho thân thể hay lo cho tinh thần?

Kinh Nghiệm Ăn Uống Để Không Bệnh Tật

Bàn thờ bát hương để làm gì - Lễ để làm gì?

Viếng mộ Mạ Ba

Chọn phương pháp thiền nào đúng-hiệu quả-phù hợp nhất?